Myrkky.fi

Myrkyn kylä

Myrkyn kylä

MYRKYN KYLÄ

Jouko Kortesharju

Myrkky sijaitsee melko erillisenä saarekkeena Karijoen kunnan luoteisosassa. Alue on eteläistä Etelä-Pohjanmaata aivan maakuntarajalla. Kylä on monin tavoin raja-aluetta: lounaassa tulee vastaan ruotsinkielinen Etelä-Pohjanmaa (Kristiinankaupungin Välikylä eli Stångbränn), joka alueellisesti jopa jakaa kylän useammasta kohdasta siten, että osa alueista ja sorakuopista kuuluu Kristiinankaupunkiin, samoin kylän tärkeä virkistysalue Pikkujärvi. Pohjoinen Teuvan Perälän kylä on lähempänä Myrkkyä kuin Karijoen kirkonkylä, jonne tie kulkee lisäksi Kristiinankaupungin Peninkylän (Åback) läpi.

Niinpä kylä on Karijoen keskustaajaman lisäksi vahvasti Kristiinankaupungin (mm. ylä-aste,lukio, suuri osa terveyspalveluista, työvoimatoimisto, useat työpaikat), Teuvan (mm.KELA, työpaikkoja), Närpiön (työpaikkoja), Kaskisten (Metsä-Botnian työpaikat) ja jopa Kauhajoen (verotoimisto, hyvät koulutus- ja liikepalvelut) vaikutuspiirissä.

Historiallisesti Myrkky on ollut Lapväärtin osa vuoteen 1927. Tällä hetkellä kyläläisetlienevät kohtalaisen tyytyväisiä hallinnolliseen tilanteeseen, koska Suupohjan koko alueenollessa muuttotappioaluetta ei houkuttelevia vaihtoehtoja ole. Luonnonmaantieteellisesti Myrkky kuuluu lakeusalueeseen, mutta on siinäkin aivan rannikkoalueen rajalla, eikä Suomenselän vaihettumisvyöhykekään ole kaukana.

Taloudellisesti kylä on tyypillisesti suupohjalainen. Maatalous on ollut tärkeää, muttapienyrittäjyys on ollut kylän kokoon nähden voimakasta ja jatkunut jo pitkään. Erikoistuneitamaatiloja ei juuri ole, ellei Suupohjalle tärkeää perunan viljelyä pidetä sellaisena.Viimeisten vuosikymmenien aikana kylä on alkanut olla myös asuntoalueena kauempanatyössä käyville sekä lomanviettopaikkana kylästä pois muuttaneille.

Kylän vahvoina puolina pidetään voimakasta yrittäjähenkisyytta, omatoimisuutta sekäkylän omaa henkeä. Heikkoutena ovat erityisesti kehnot liikenneyhteydet sekä kylänomien palvelujen niukkuus.

Suurina uhkatekijöinä kylälle nähdään väen vanheneminen, koko Suupohjan aluettakoskeva muuttotappio sekä EU:n mukanaan tuomat ongelmat maataloudelle.

Tulevaisuus riippuu suuresti sekä koko seutukunnan tulevasta kehityksestä, mikä juuritällä hetkellä on epävarmaa että kylän omasta aktiivisuudesta.